Solosång på vigsel av Jessica Jäger

Solosång på vigsel; Vanliga frägor

- Var i vigselakten kommer solosångerna?
- Hur många solosånger är vanligt att ha under vigselakten?
- Går det att ha en solosång som in- eller utmarsch?
- Har du några förslag på psalmer?

 

Var i vigselakten kommer solosångerna?

Vid borgerliga ceremonier kan man lägga upp ordningen i stort sett hur man vill i samråd med vigselförrättaren, men vid kyrkliga ceremonier finns en speciell gudstjänstordning. Solosånger har inga fasta platser i gudstjänstordningen utan kan placeras ut i samråd med prästen, men några platser är vanligare än andra, och dessa redogörs för nedan. För kyrkliga vigslar gäller att två psalmer är obligatoriska, så observera att psalm/solosång inte innebär att man kan byta ut samtliga psalmer mot solosånger. Däremot är det vanligt att man placerar solosånger där man tar bort en psalm – eller i anslutning till en psalm.

Inledningsmusik
Psalm/Solosång
Lovprisning
Inledningsord
Bibelläsning
Solosång
Frågorna
Bön över ringarna
Löftena och ringväxlingen
Tillkännagivandet
Psalm/Solosång
Förbön
Herrens bön
Välsignelsen
Psalm/Solosång
Avslutningsmusik

 

Hur många solosånger är vanligt att ha under vigselakten?

Det är vanligt med 1-3 solosånger under en vigselakt, lite beroende på hur ceremonin ser ut i övrigt; hur många psalmer eller allsånger det är, om det är diktläsningar, andra musikstycken o.s.v. För många sånger kan ge känslan av att det är en konsert snarare än att sången blir ett vackert inslag i ceremonin - fokus ska ju ligga på er som brudpar!

 

Går det att ha en solosång som in- eller utmarsch?

Det går bra! Under utomhusvigslar är det vanligt att jag sjunger vid såväl in- som utmarsch.

 

Har du några förslag på psalmer?

82

Gud, se i nåd till dessa två

84

Vi lyfter våra hjärtan

85

Som mannen och kvinnan i glädje tillsammans

199

Den blomstertid nu kommer

200

I denna ljuva sommartid

201

En vänlig grönskas rika dräkt

289

Guds kärlek är som stranden

410

Gud skapade av jord

411

Gud har omsorg om vårt släkte