Solosång på dop/namngivning

Solosång på dop: Vanliga frågor

- Var i dopgudstjänsten / under namngivningsceremonin kommer sångerna?
- Hur många sånger är vanligt att ha under dopet/namngivningen?
- Kan man ha en sång som in- eller utgångsmusik?
- Har du några förslag på psalmer?

 

Var i dopgudstjänsten / under namngivningsceremonin kommer solosångerna?

Vid namngivningsceremonier kan man lägga upp ordningen hur man vill, men vid dop finns en speciell gudstjänstordning. Solosånger har inga fasta platser i gudstjänstordningen utan kan placeras ut i samråd med prästen, men några platser är vanligare än andra, och dessa redogörs för nedan. Observera att psalm/solo inte innebär att man kan byta ut samtliga psalmer mot solosånger. Däremot är det vanligt att man placerar solosånger där man tar bort en psalm – eller i anslutning till en psalm.

Inledningsmusik
Psalm/Solosång
Inledningsord och tackbön
Evangeliet om Jesus och barnen
Befrielsebön
Bibelläsning
Doptal
Psalm/Solosång
Dopbön
Trosbekännelsen
Solosång
Dophandlingen
Välkomnande
Solosång
Förbön
Herrens bön
Välsignelsen
Psalm/Solosång
Avslutningsmusik

 

Hur många solosånger är vanligt att ha under dopet/namngivningen?

Vanligast är att man har 1-3 solosånger under en dopet/namngivningen, lite beroende på hur ceremonin ser ut i övrigt; hur många psalmer eller allsånger det är, om det är diktläsningar, andra musikstycken o.s.v. Ofta är det många barn med vid dessa tillfällen, och de kanske inte har tålamod att sitta stilla å länge. Därför brukar en del präster rekommenderar max två sånger på dop. Men det är såklart upp till er!

 

Kan man ha en solosång som in- eller utgångsmusik?

Det går bra! Under utomhusdop och namngivningsceremonier är det vanligt att jag sjunger vid såväl in- som utgång.

 

Har du några förslag på psalmer?

21

Måne och sol

181

Nu är det morgon

193

Gud som haver barnen kär

199

Den blomstertid nu kommer

200

I denna ljuva sommartid

201

En vänlig grönskas rika dräkt

248

Tryggare kan ingen vara

608

Vi sätter oss i ringen

744

Barn och stjärnor

753

Nu är härligt att leva

768

Du omsluter mig

791

Du vet väl om att du är värdefull